หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

Hilight

ที่รอให้ท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จริง

แหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านเด่น เมืองแกน

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ซึ่งมีการบูรณะขึ้นใหม่มีความวิจิตรงดงามตระการตา

Arts and Culture CNX

26 มิ.ย. 2020

แหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งพักผ่อนกิโลเก้า

แหล่งพักผ่อนกิโลเก้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูร้อนของคนฮอดหรือมีชื่อเรียกว่า พัทยาเมืองฮอด ตั้งอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่ม บนถนนเส้นฮอด-แม่สะเรียง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 3 ถึง 9

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว หรือ สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษ เป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ มีสัตว์ป่าหลายชนิด

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ออบขาน

ออบขาน มีลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน สองด้านหันเข้าหากัน โดยมีน้ำแม่ขานไหลผ่านตรงกลาง หน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร สันนิษฐานว่าลักษณะดังกล่าวเกิดจากยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

ผ้าทอบ้านดงดำ

ชาวบ้านบ้านดงดำ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสะกอ หรือ โปว ซึ่งวิถีของชาวบ้านนอกจากทำการเกษตรแล้ว จะผลิตงานหัตถกรรมและของใช้ไว้ใช้เองในครัวเรือน เช่น เสื้อ ผ้าถุง กระเป๋าย่าม เป็นต้น

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

เครื่องปั้นดินเผา

บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เช่น น้ำต้น โอ่ง ผางประทีป กระถาง เป็นต้น ซึ่งวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผานี้เป็นวิธีการสืบสานจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลานาน

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ไม้แกะสลัก

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านหัตถกรรมของอำเภอหางดง คือ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย โดยไม้แกะสลักของที่นี้ได้ใส่ความเป็นศิลปะของล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ไม้แกะสลักของบ้านถวายมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

หัตถกรรมบ้านท่ากาน

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้หัตถกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นบ้านท่ากาน โดยได้ใช้วัสดุที่หาได้โดยง่ายในท้องถิ่น

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณี วัฒนธรรม

ประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทแก้วข้าว

รอยพระพุทธบาทแก้วข้าว อยู่ในวิหารวัดพระพุทธบาทแก้วขาว ซึ่งทางวัดได้จัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทแก้วข้าวขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (ประมาณเดือนมีนาคม) ของทุกปี

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์น้อย

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์น้อย ณ วัดพระธาตุเจดีย์น้อย ในทุก ๆ ปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์น้อย ณ วัดพระธาตุเจดีย์น้อย ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (ประมาณเดือนมีนาคม)

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ประเพณีกนขนมปาด

ประเพณีกนขนมปาด เป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณของชาวล้านนา เป็นการร่วมมือกันของชาวบ้านเพื่อร่วมกันทำขนมปาดไปถวายพระ

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ศิลปะการแสดงล้านนา

ศิลปะการแสดงล้านนา

การตีกลองสะบัดชัย

พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2535 (การแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน) ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตีกลองสะบัดชัย จนเรียกได้ว่าเป็นตำนานของกลองสะบัดชัยแห่งล้านนา

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

วงสะล้อ ซอ ซึง

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีในอำเภอสันป่าตอง มักจะเป็นการเล่นเป็นวงเรียกว่า สะล้อ ซอ ซึง ซึ่งหมายถึง วงดนตรีที่นำเอาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของภาคเหนือ คือ ซึง สะล้อ และเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

การรำมอญ

การรำมอญ เป็นนาฏศิลป์ของชาวมอญที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การรำมอญจะแสดงร่วมกับการบรรเลงของวงปี่พาทย์มอญ มักนิยมแสดงในงานมงคล งามสมโภชต่าง ๆ ตลอดจนงานศพ โดยเฉพาะงานศพของพระสงฆ์

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ศิลปะการแสดงเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่พบในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นั้น นักท่องเที่ยวมักจะเห็นได้จากเทศกาลและประเพณีทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

Arts and Culture CNX

29 มิ.ย. 2020

ดนตรีพื้นบ้าน

ดนตรีพื้นบ้าน

ดนตรีพื้นบ้าน อำเภอหางดง

ความพิเศษของพื้นที่หางดง คือ มีคนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่จำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ ทำให้สามารถพบดนตรีไทใหญ่อย่างกลองมองเซิง กลองปู่เจ่ และจ้าดไต (ลิเกไทใหญ่)

Arts and Culture CNX

30 มิ.ย. 2020

ดนตรีพื้นบ้าน อำเภออมก๋อย

วัฒนธรรมดนตรีในพื้นที่อมก๋อย เป็นดนตรีชาติพันธุ์ ที่ยังคงสามารถพบเห็นได้ในวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนี้ ทั้งการลงข่วงฟ้อนเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ พิธีรักษา พิธีเซ่นไหว้บรรพชน

Arts and Culture CNX

29 มิ.ย. 2020